Monday, 10 August , 2020
امروز : دوشنبه, ۲۰ مرداد , ۱۳۹۹
مقاله

پنجاه سالگی موج نوی سینمای ایران؛ تقابل دو جریان دگراندیش

سینما جریان | هر نوع نوشته‌ای درباره تاریخ سینمای ایران به‌نوعی تقلیل دادن خود موضوع، یعنی تاریخ سینما است و شاید هرگز نتوان رویکردی برگزید که تمام جنبه‌های موجود را مورد بررسی قرار دهد. از سویی دیگر، چنانچه ژان لوک گدار نیز تأکید می‌کند هر روایتی حقیقتی دیگرگون می‌سازد و ما نه با تاریخ سینما که با «تاریخ‌های سینما» سروکار داریم.

۲۴ مهر ۱۳۹۸