Monday, 18 October , 2021
امروز : دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰
نگاهی به فیلم «روشنایی‌های شهر» و موقعیت آن در سینمای صامت

«روشنایی های شهر» و انواع نابینایی های موجود در جامعه

سینما جریان | «چاپلین» فیلم خیالپردازانۀ «روشنایی‌های شهر» را در دور‌ه‌ای به صورت صامت ساخت که سینما ناطق شده بود و دیگر به ندرت فیلمی صامت روی پرده می‌رفت.

۲۵ آبان ۱۳۹۹