Wednesday, 3 June , 2020
امروز : چهارشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۳۹۹
یادداشت

دلتنگ آداب زندگی‌ساز سینما رفتن

سینما جریان | برای من که زندگی خارج از خانه را بیش از هفتاد سال قبل با رفتن به سینما و دیدن فیلم در سالن سینما تمدن واقع در میدان مولوی شروع کرده‌ام، تعطیل شدن سینما به بهانه یا دلیل و با هر توجیهی واقعه‌ای بس ناگوار است.

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

آتابای و طعم گس عشق
یادداشت اختصاصی
به «خون» نشست
یادداشت اختصاصی
«خروج» به سبک حاتمی کیا
یادداشت اختصاصی
یک موضوع جذاب به هدر رفته!
یادداشت اختصاصی
شنای قورباغه!
یادداشت اختصاصی