Saturday, 23 November , 2019
امروز : شنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۸
یادداشت اختصاصی | محمد جلیلوند

هیاهوی بسیار برای هیچ!

سینما جریان | سینمای کمدی که در سال های اخیر به ژانر غالب در سینمای ایران تبدیل شده، برای جلب نظر مساعد مخاطب نیاز به استفاده از قصه های امتحان پس داده و در عین حال داخل خطوط قرمز دارد.

۲۱ آبان ۱۳۹۸

وقایع یک مرگ از پیش اعلام شده
یادداشت اختصاصی | محمد جلیلوند
گمشده در «هزارتو»
یادداشت اختصاصی | محمد جلیلوند
قصه تلخ یک رفاقت زنانه
یادداشت اختصاصی | محمد جلیلوند
آخرین سامورایی!
یادداشت اختصاصی | محمد جلیلوند
هر کسی از ظن خود شد یار من!
درباره «سال دوم دانشکده من»
سفري در ذهنيت نسل جديد
نگاهي به فيلم سال دوم دانشكده من
«رد خون»؛ وفادار به سینمای قصه گو
یادداشت اختصاصی | محمد جلیلوند
در ستايش سالمندی
«دوباره زندگی» واجد يك انرژی درونی از دميدن پويايی در حيات سالمندان است