Monday, 20 May , 2019
امروز : دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۳۹۸

چرا «آشغالها» دوست داشتنی ست

سینما جریان | چرا «آشغالها» دوست داشتنی ست؟ دلایل متعددی دارد اول اینکه کارگردانش با وجود توانایی، جیغ کارگردانی نزده است. فرم و محتوا به یک اندازه برایش اهمیت دارد در همه آثارش.به عبارت دیگر محسن امیر یوسفی در همه کارهای سینمایی اش فرم را به خدمت محتوا در می اورد و محتوا را در فرم جوری می تند که جداشدنی نیست و جزو لاینفک اثر می شود.

۲۲ فروردین ۱۳۹۸