Tuesday, 16 July , 2019
امروز : سه شنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۸

با دیدن «میدان جوانان سابق» غمگین شدم

سینما جریان | فائزه هاشمی در روزنامه سازندگی درباره مستند «میدان جوانان سابق» نوشت: روایت‌های شفاهی، مستند تاریخ مطبوعات ایران نسبت به دیگر حوزه‌های فرهنگ و سیاست خیلی کمتر است و به اعتقاد من هرچقدر بیش‌تر رویداد‌ها و ماجرا‌های رفته بر روزنامه‌نویس‌ها مستند شود بهتر است.

۰۹ تیر ۱۳۹۸

«حواس پرتی مرگ بار»
مروارید یکم | کتاب